Pedagogiskt arbete

Det har gång på gång visat sig i forskning och beprövad erfarenhet att organisationer som jobbar cykliskt efter modellen: läsa forskning, diskutera den i kollegiet, pröva forskningen i undervisningen samt utvärderar den kommer skapa en lärande organisation som ständigt utvecklas. Detta arbete leds av skolans förstelärare Sara Sjöberg. Modellen har använts de senaste åtta åren. Nedan kan du läsa om de olika teman som skolan tagit upp som workshops på de pedagogiska konferenserna.

Här följer litteraturlistan som skolan arbetat efter sedan 2013:

Tema Tydlighet

  • Texter ur boken Autism och ADHD i gymnasiet – tydliggörande pedagogik  av David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren och Anna Sjölund

Tema Betyg och bedömning. 

Tema Hjärnforskning. 

Tema Formativ bedömning och de fem nyckelstrategierna

Tema Mindsets (statiskt och dynamiskt) 

Tema Grit

Tema Utmana och stimulera elever

Tema Analys av betyg

Tema pedagogiska trender

  • Texter från debattboken Lärarens återkomst – Från förvirring till upprättelse av Jonas Linderoth

Tema Framgångsfaktorer i undervisningen

  • Texter ur Synligt lärande av John Hattie
  • Dylan Wiliam om Lärandets vitala verktyg från urplay.se

Tema Kollegialt lärande

Tema Lärarnas yrkesetik 

Tema Forskning för klassrummet