Lov och studiedagar LÅ 20/21

HT -21

Fredag 20 augusti -21 – tisdag 21 december -21
Skolstart åk 1 fredag 20 augusti
Skolstart åk 2 och 3 måndag 23 augusti
Höstlov 1-5 november (v. 44)
(Studiedag fredag 3 december)
Jullov onsdag 22 december – tisdag 11 januari

VT -22

Tisdag 11 januari -22 – fredag 10 juni -22
(Studiedag måndag 10 januari -22)
Sportlov 7-11 mars (v. 10)
Påsklov 15-22 april (v. 16)
Lediga 26-27 maj (KrHi)
Avslutning åk 1 och 2 torsdag 9 juni
Student fredag 10 juni

HT-22

Torsdag 18/8 -22 – to 22/1-22
To 18/8 Skolstart åk 1
Fr 19/8 Skolstart åk 2 och 3

To 8/6 Avslutning åk 1 och 2
Fr 9/6 Student

VT-23

Tisdag 10/1-23 – fr 9/6-22

Lovdagar LÅ 22/23
31/10-4/11 Höstlov, v.44
23/12-6/1 Jullov
6/3-10/3 Sportlov v. 10
7/4-14/4 Påsklov
9/1, +1 Studiedag