Lov och studiedagar LÅ 20/21

HT -21

Fredag 20 augusti -21 – tisdag 21 december -21
Skolstart åk 1 fredag 20 augusti
Skolstart åk 2 och 3 måndag 23 augusti
Höstlov 1-5 november (v. 44)
(Studiedag fredag 3 december)
Jullov onsdag 22 december – tisdag 11 januari

VT -22

Tisdag 11 januari -22 – fredag 10 juni -22
(Studiedag måndag 10 januari -22)
Sportlov 7-11 mars (v. 10)
Påsklov 15-22 april (v. 16)
Lediga 26-27 maj (KrHi)
Avslutning åk 1 och 2 torsdag 9 juni
Student fredag 10 juni