Följ med HKT ut i Europa!

Höga Kusten Teoretiska Gymnasium – Erasmusskola 2021- 2027! Erasmus plus är ett av EU:s utbytesprogram.

Internationalisering är ett prioriterat fokusområde hos oss. Därför är det med stor glädje vi kan tillkännage att skolans ansökan om Erasmusackreditering har blivit beviljad! Ackrediteringen innebär att vi kommer att delta i europeiska utbyten för både elever och personal fram till 2027. Detta är en unik möjlighet för oss att arbeta med framgångsrika skolor i Europa. Skolans elever kommer att kunna besöka andra länder och knyta kontakter för framtiden. Detta ger  möjlighet till unika och inspirerande lärtillfällen att ta med sig ut i livet.

Stort tack för förtroendet att vara Erasmusskola! Detta är ett stort och mycket betydelsefullt steg i skolans långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi arbetar för att göra en riktigt bra skola ännu bättre bland annat genom internationellt samarbete.

HKT är en av de första skolorna i Europa som har blivit ackrediterad som Erasmusskola, vilket innebär sju år av resor och samarbeten med ungdomar och skolor i andra europeiska länder.

Detta är ett stort och mycket betydelsefullt steg i skolans långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi arbetar för att göra en riktigt bra skola ännu bättre, bland annat genom internationellt samarbete.

Läs om våra resor:

  • Fougères, Frankrike. Projektet “OFFSHORE”, med skolan Lycée Jean Guéhenno
  • Selfoss, Island. Projektet “Together for Nature”, med skolan Fjölbrautaskóli Suðurlands (Nordplusprojekt)