Våra program

Här kan du läsa på om våra program vi erbjuder

Vanliga frågor

De vanligaste frågorna och svar

Hur lägger ni upp högskoleförberedande program?

  • Dina lärare lär dig att självständigt planera och lägga upp ditt arbete.
  • Du har fördjupningsveckor kopplat mot näringslivet.
  • Vi jobbar aktivt med att stärka våra kontakter med Mittuniversitet. Detta gör vi för att våra elever ska bekanta sig med universitetsmiljö och upplägg redan under gymnasiet.

Behörighetskraven för högskoleförberedande programmen?

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.