Samhällsvetenskapsprogrammet

Programfakta

Studievägskod:

SASAM

Inriktning:

Samhällsvetenskap

Programtyp:

Högskoleförberedande

Programansvarig:

Peter Hållander
0660- 30 90 01
peter.hallander@hkt.se

Inriktning Samhällsvetenskap

Väljer du Samhällsvetenskapsprogrammet får du en bra insyn i hur människan och samhället styrs och utvecklas. Utbildningen har ett historiskt såväl som internationellt perspektiv. Dessutom läser vi den tvärvetenskapliga kursen Kriminologi. För att verklighetsanknyta dina studier samarbetar vi med näringslivet och välgörenhetsprojekt. Vi vidgar dina perspektiv och din kreativitet med socialt entreprenörskap i samarbete med UF.

Nyfiken?

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan!

Profil E-sport

Du kan även välja E-sport som tillval till detta program. Vi ger nu möjligheten att välja sporten som profil till alla våra program.

Profil Träningsakademi

Modo Sports Academy är en unik satsning där du som är intresserad av personlig träning får möjlighet att på skoltid utbilda dig i träningslära, oavsett tidigare träningsbakgrund. Satsningen riktar sig också till dig som redan utövar en individuell sport. Vi kommer med andra ord erbjuda alla som är intresserade av träning att söka in till profilen.

Profil Rytt

Profilen innebär att elever utöver ordinarie idrott har ryttar- och hästskötarutbildning två gånger i veckan på skoltid, under samtliga gymnasieår. Utbildningens mål är att eleven ska utvecklas optimalt som ryttare. Profilen är ett samarbete med Örnsköldsviksortens ryttarklubb.

Profil fotboll

För dig som vill fördjupa dina kunskaper i idrott med tonvikt lagd på din specialidrott. På HKT kan du välja att kombinera din idrottssatsning inom fotboll. Du tränar två till tre gånger i veckan beroende på vilken idrott du har valt. Särskilt fokus ligger inom idrottsämnet där du får utvecklas i din roll som idrottare och även som eventuell framtida ledare.

Under utbildningen

• Får du lära dig om människors livsvillkor
• Får du veta mer om hur samhället fungerar, både i Sverige och utomlands.
• Kommer du fördjupa dig inom olika samhällsfrågor och lära dig att se på problem ur olika perspektiv.
• Får du även läsa kursen kriminologi- läran om brottslighet

Exempel på kurser du läser

Biologi, Fysik, kemi, Forensik (Kriminalteknik), Matematik.

Kvalitet och kompetens alltid en prioritet

Ett högskoleförberedande program som ger behörighet till de flesta högskoleutbildningarna. Passar dig som gillar att få kunskap om samhällen, konflikter, politik och människors levnadsvillkor från kulturella, historiska och internationella perspektiv.

Efter studenten

Kan du bl.a. studera vidare till jurist, informatör, personalvetare, psykolog, socionom, journalist, ekonom eller lärare.

Film om Samhällsvetenskapsprogrammet

Spela videoklipp

Vad säger våra elever?

”Programmet är väldigt intressant och många möjligheter inför framtiden. Min plan är att fortsätta studera efter gymnasiet och det har jag goda möjligheter till.”

Jacob

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du ha mer information?