Sjukanmälan
Sjukdom anmäls samma dag av förälder/elev (över 18 år) före klockan 08:00 till skolans expedition 0660-30 90 02 eller via SchoolSoft på webben.

Sjukanmälan kan inte göras för flera dagar i sträck utan ska göras varje dag som eleven är sjuk. Sjukanmälan kan INTE göras retroaktivt. Efter 7 dagars sjukdom krävs sjukintyg.

Ledighet
Ansökan om ledighet för 1-5 dagar i följd skall lämnas till coachen i god tid före avsedd ledighet.
Skolan beviljar ledighet vid halkkörning och uppkörning. Riktlinjerna är att boka in besök och möten innan eller efter skoltid. Om eleven ändå behöver besöka tandläkare, läkare, sjukgymnast, UPM/BUP, ungdomsmottagning eller liknade behöver den visa intyg/kallelse på besöket för att det skall anses som giltig frånvaro.

Ansökan om ledighet 6-10 dagar i följd skall lämnas till coach för yttrande och vidarebefordran till rektor senast 1 månad före avsedd ledighet. Beslut om ledighet för elev ska tas efter prövning i varje enskilt fall.

För ledighet överstigande 10 dagar/läsår gäller synnerliga skäl. Detta innebär stor restriktivitet för beviljande ledighet som överstiger 10 dagar/läsår. Semesterresor faller inte under synnerliga skäl.

Under perioden då nationella prov skrivs beviljas ingen ledighet för elever.
Studieplanering bifogas ledighetsansökan vilket innebär att eleven har en plan för hur den tänker ta igen förlorad skoltid under ansökt ledighet.