Personallista

Vår personal

Vid frågor eller funderingar nås vi lättast på e-post.
(fornamn.efternamn@hkt.se)

Skolledning

Maria Lundkvist

Rektor

0660-30 90 01

Peter Hållander

Biträdande rektor

0660-30 90 02

Ledningsgrupp

Johan Åström

Förstelärare Kemi & biologi

Sara Sjöberg

Förstelärare Matematik & historia

Elisabet Engström

Engelska och franska

Arbetslag-Lärare

Leo Strand

Historia, svenska, film och litteratur

Johan Bjurestam

Svenska, filosofi, religion, film och litteratur

Åsa Bretz

Svenska och spanska

Evgeniya Markoskaya

Engelska, ryska och tyska

Marie Eleholm

Psykologi och sociologi, Specialpedagog

Annica Bragsjö-Hultén

Ekonomi, juridik, UF-handledare

Ida Östman

Idrott och hälsa, Svenska som andraspråk

Per-Erik Waleij

Matematik och fysik

Arbetslag-Övriga

Margareta Rönnquist

Administratör

0660-30 90 02

Carolina André

Administratör

Maria Ebervall

Kurator

Carina Rosén

Skolsköterska

0660-30 90 03

ESF

Erica Skogen

Projektledare

Anders Lindh

Huvudman, delägare

Pecka MArklund

Huvudman, delägare

Alee FArrohi

Huvudman, delägare

Ingrid Sahlin

Ekonomi