Jämställt & Problematisk skolfrånvaro

  • Inläggskategori:ESF

Hej på er!

Hoppas alla har haft en underbar sommar!

Utifrån vårt ESF-projekt har personalen på skolan redan rivstartat med två föreläsningar. Först två timmar signerat Jämställt: ”En skola för alla”- normmedvetet förhållningssätt och de horisontella principerna: Utbildning om jämställdhet, mångfald, normmedvetenhet (jamstallt.se) 

Denna givande stund väckte många tankar och idéer att jobba vidare med i höst.

Den andra föreläsningen regisserades av Tobias Forsell, Fil.dr. i pedagogiskt arbete på Umeå universitet. Temat var ”Problematisk skolfrånvaro” och efter hans suveräna insats ville diskussionerna aldrig ta slut.

Tobias föreläste på plats på Guldstadsgymnasiet, Skellefteå, medan Honestas andra två skolor: Höga kustens teoretiska gymnasium samt Storsjögymnasiet (Östersund) – var med via länk.

Här kan man läsa om Tobias fokusområde:

Avhandling om problematisk skolfrånvaro utsedd till Skolportens favorit (umu.se)

(Bilden i detta inlägg: Tobias Forsell)

Nu ser vi fram emot skolstart, få träffa alla härliga elever samt en sista termin med vårt projekt.

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

You are currently viewing Jämställt & Problematisk skolfrånvaro
Tobias Forsell, UMU