HKT Samarbetar med Modo Sports Academy och Örnsköldsviksortens ryttarklubb. Dessa samarbeten möjliggör individuella val utanför skolans väggar, med begränsat antal platser. Dessutom erbjuder vi e-sport.

Intresseanmälan till dessa profiler görs längre ner på sidan, i samband med din gymnasieansökan, dvs innan 1 februari. För ryttarprofilen tillkommer dessutom uppridning 5/2 2021 kl 14.00 på ÖoR. 

HKT träningsakademi med Modo Sports Academy är en unik satsning, som nu är inne på andra året, där du som är intresserad av personlig träning får möjlighet att på skoltid utbilda dig i träningslära, oavsett tidigare träningsbakgrund. Satsningen riktar sig också till dig som redan utövar en individuell sport. Vi kommer med andra ord erbjuda alla som är intresserade av träning att söka in till profilen.

Skolan har kontrakterat Modo Sports Academy som har lång erfarenhet av träning i olika former. Här kan man läsa mer om MSA Den som går denna profil kommer att läsa Träningslära 1 i årskurs 1, Träningslära 2 i årskurs 2 samt Idrott specialisering i årskurs 3. Dessa kurser innehåller bland annat träningsmetoder så som uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration, men även anatomi och fysiologi med närings- och kostkunskap.

Profil E-sport läser man inom ramen för idrott och hälsa specialisering 1 och 2. Kurserna innehåller 2/3 spel och 1/3 teori såsom läran om fysisk träning, mental träning och kost. E-sport är den snabbast växande sporten i världen.

Är du intresserad av e-sport och vill kombinera det med gymnasiestudier? I så fall kan den profilen vara något för dig. E-sport förenar kreativitet, strategi och teknikintresse och du kombinerar det med någon av våra tre program ekonomi, natur och samhälle. Höga Kusten teoretiska gymnasium ger dig spelträning men på schemat finns även annat som är viktigt för att du ska bli en framgångsrik spelare.

Ryttarprofilen har nu funnits sedan läsåret 16/17. Där har elever möjlighet att kombinera sitt hästintresse med ett högskoleförberedande program genom vår Lokala Idrottsutbildning (LIU) med profil ridning. Ryttarprofilen är ett samarbete med Örnsköldsviksortens Ryttarklubb (ÖOR). Profilen innebär att elever utöver ordinarie idrott och har ryttar- och hästskötarutbildning två gånger i veckan på skoltid, under samtliga gymnasieår. Utbildningens mål är att eleven ska utvecklas optimalt som ryttare. Efter avslutat utbildning kan eleven avlägga prov för diplomerad hästskötare.

Kontakt ryttarklubben: Johanna Westberg, tel 0660–590 75
E-post: johanna@ryttarklubben.se

Samtliga profiler är förlagda två eftermiddagar i veckan (förutom e-sport som ev. har ett längre pass per vecka). Du kombinerar alltså dessa profiler med någon av våra tre program EK, NA och SA.

E-sport

Till intresseanmälan – e-sport

Träningsakademin

https://www.facebook.com/hogakustenteoretiska/videos/2490087974410980/

Till intresseanmälan – Träning

 

Ryttarprofil (uppridning – 5/2 2021)

Till intresseanmälan – Ryttare