Hela personallistan hittar du här!
Personal StorsjöGymnasiet

StorsjöGymnasiet
Kaserngatan 13
831 32 Östersund
info@dev.storsjogymnasiet.se

Expedition – Annki Helgesson
063–554 11 74
annki.helgesson@dev.storsjogymnasiet.se

Frånvaroanmälan – Röstbrevlåda
063–554 11 60
SchoolSoft

Frisörsalong – Studio Strå
Färjemansgatan 15 a
063–554 11 77
Läs mer om bokning och priser!

Rektor – Johanna Åkerdal
063–554 11 61
070–255 78 45
johanna.akerdal@dev.storsjogymnasiet.se

Bitr. Rektor – Mathias Larsson
063-554 11 62
mathias.larsson@dev.storsjogymnasiet.se

Skolsköterska – Ulrika Wikberg
063–554 11 89
ulrika.wikberg@dev.storsjogymnasiet.se

Specialpedagog – Katarina Perman
063–554 11 72
katarina.perman@dev.storsjogymnasiet.se

Studie- och yrkesvägledare – Ulla Hallström
072–234 03 33
063–554 11 64
ulla.hallstrom@dev.storsjogymnasiet.se

Kurator – Kajsa Norrman
073–271 19 34
kajsa.norrman@dev.storsjogymnasiet.se

Huvudman för StorsjöGymnasiet
Honesta Skolutveckling AB
Kaserngatan 13, 831 32 Östersund
info@honesta.se | www.honesta.se